08 maj 2007

Dagens elva...

Alla vi som kan kategoriseras som "fotbollsidioter" alternativt "fotbollsintresserade" har ett inneboende behov av uttagning och urval, åtminstone de av oss som betraktar eller analyserar det underbara spelet...
Detta ställs på sin spets när startelvor, favoritelvor och andra mer eller mindre omfattande urval görs, ofta inte utan att omgivningen eller betraktare tycker att den som valt är mer eller mindre sinnesjuk alternativt mindre bemedlad...

På grund av ovan nämna behov och den överhängande risk av idiotförklarning som föreligger, kommer undertecknad att under överskådlig framtid bejaka egna intressen genom att ta ut "Dagens elva"...

"Dagens elva" kommer att kännetecknas av begränsad ödmjukhet, tveksam objektivitet, otvivelaktig subjektivitet och minst sagt ett utvecklat storhetsvansinne!

Kommentarer, synpunkter, påhopp, uppmuntran är alltid välkommet!

Inga kommentarer: